(מלונות בקרבת הבית חב"ד, שמתחשבים בצרכים היהודים (שבת

 (הזמן מהלינקים למטה ועזור לבית חב"ד)

 

Kyreniacourt

Kyreniacourt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mount View

Mount View.jpg 

 

 

Prestige Studios

Prestige Studios.jpg 


 

Pine Bay

Pine Bay.jpg 

 

 

Neo Line

Neo Line.jpg

 

 

Villa Daria

Villa Daria.jpg 

 

 

Tempo Sea Suits

Tempo Sea Suits.jpg